Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Klimatyczna UJ

JU Climate Council

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadchodzące zebrania Rady Klimatycznej UJ [2022/23]
4 listopada

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebranie #10 3.10.2022 – wręczenie JM Rektorowi UJ propozycji Strategii Klimatycznej UJ

Wręczyliśmy_łyśmy draft strategii Jego Magnificencji Rektorowi UJ, prof. Jackowi Popielowi. Liczymy na kolejne spotkania i rozmowy poświęcone  częściom dokumentu.

Oto otwarta i wstępna lista działań, w odniesieniu do których sądzimy, że władze UJ mogą nas efektywnie wesprzeć w najbliższym czasie, a do której przygotowania zostaliśmy_łyśmy zachęceni_one:

1. Upodmiotowienie Rady Klimatycznej UJ – wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności wśród społeczności UJ (np. logo w stopce wszystkich stron w domenie uj.edu.pl),

2. Zastanowienie się nad formą konsultacji strategii klimatyczno-ekologicznej i zbierania oddolnych pomysłów (taki plan możemy przygotować i przedstawić władzom) – jego realizacja odbędzie się przy wsparciu władz uczelni.

3. Obowiązkowy kurs podstawowy w zakresie kryzysu klimatycznego dla wszystkich kierunków studiów, a w przyszłości dla pracowników – do przedstawienie Senackiej komisji ds. Dydaktyki.

4. Dyskusja kameralna z władzami UJ nt. Strategii (np. kolegium dziekańsko-rektorskie, Senat UJ) - jako pierwszy element konsultacji strategii.

Nad listą będziemy się zastanawiać i dodawać inne pomysły.

Wkrótce opublikujemy terminarz spotkań w tym roku akademickim. Najbliższe spotkanie całej Rady w listopadzie.

Relacja ze spotkania Rady Klimatycznej UJ z Rektorem UJ na stronie Uniwersytetu: Projekt "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ do 2030 roku" przekazany rektorowi

Lista obecności w poniedziałek:

  1. Marcin Broniatowski

  2. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

  3. Katarzyna Jasikowska

  4. Mateusz Klinowski

  5. Agnieszka Kowalczyk

  6. Krzysztof Kruczała

  7. Piotr Łukasik

  8. Dorota Matuszko

  9. Magdalena Miśkowiec

  10. Marcin Molenda

oraz JM Rektor UJ prof. Jacek Popiel i pani Kanclerz Monika Harpula.

 

Polecamy również
Zebranie #11 4.11.2022 – protokół
Zebranie #11 4.11.2022 – protokół
Zebranie #11 - agenda
Zebranie #11 - agenda
Zebranie #9 10.06.2022 – protokół
Zebranie #9 10.06.2022 – protokół
Zebranie #9 – agenda
Zebranie #9 – agenda