Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Klimatyczna UJ

JU Climate Council

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

-----------------------

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadchodzące zebrania Rady Klimatycznej UJ
w roku akademickim 2024/25!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[UJ Kanclerz] Segregacja odpadów komunalnych na terenie nieruchomości UJ

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie przypominam o obowiązku segregacji odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Segregacja odpadów to obowiązek wynikający z przepisów prawa oraz odpowiedzialność ekologiczna. Niewłaściwy sposób segregacji odpadów przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zasady segregacji odpadów komunalnych znajdują się w Komunikacie nr 7 Kanclerza UJ z dnia 21 marca 2019 roku.

Monika Harpula

Kanclerz UJ

---

75.0203.5.2019

Komunikat nr 7
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 marca 2019 roku

w sprawie: nowych zasad segregacji odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą nr III/35/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków z dniem 1 kwietnia 2019 roku ulegają zmianie zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W związku z powyższym informuję, że z dniem wejścia w życie ww. uchwały na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych do następująco oznaczonych pojemników:

ŻÓŁTY

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, tj. plastikowe butelki po napojach i opakowania po produktach spożywczych, plastikowe worki i reklamówki, opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach), puszki po napojach i konserwach, styropian (niebudowlany)

NIEBIESKI

PAPIER

papier i tektura (np. torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy)

ZIELONY

SZKŁO

szkło i opakowania ze szkła, tj. szklane butelki i słoiki po napojach i żywności

BRĄZOWY

BIO

odpady kuchenne ulegające biodegradacji, tj. odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki, resztki jedzenia (bez mięsa i kości), fusy po kawie i herbacie

CZARNY

ODPADY ZMIESZANE

pozostałe odpady komunalne niewymienione wyżej, tj. zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i chusteczki papierowe, papier lakierowany i powleczony folią, szkło stołowe, ceramika, porcelana, kryształy, lustra, mięso, kości i ości

Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązani są do przestrzegania ww. zasad segregacji odpadów komunalnych.

Ponadto informuję, że za prawidłowy przebieg procesu segregacji i wywozu odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości Uniwersytetu odpowiedzialni są administratorzy obiektów UJ, którzy dysponują szczegółowymi informacjami dotyczącymi selektywnego zbierania odpadów.

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące zasad segregacji odpadów komunalnych wUniwersytecie Jagiellońskim należy kierować do pani mgr Patrycji Telejko – Dział Administrowania Nieruchomościami, tel. 12 663 38 37.

Z wyrazami szacunku,

p.o. Kanclerza UJ mgr Monika Harpula

Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 7 Kanclerza UJ z dnia 21 marca 2019 roku
Polecamy również
Konferencja online 28-29.10.24 (zgł. do 15.08) Znaki kultury/znaki natury. Semiotyka i poetyka (wobec) zrównoważonego rozwoju

Konferencja online 28-29.10.24 (zgł. do 15.08) Znaki kultury/znaki natury. Semiotyka i poetyka (wobec) zrównoważonego rozwoju

Nowy artykuł współautorstwa Maćka Grodzickiego i Kasi Jasikowskiej z Rady Klimatycznej UJ w Environmental Conservation: Pitfalls for the sustainability of forest transitions: evidence from Southeast Asia

Nowy artykuł współautorstwa Maćka Grodzickiego i Kasi Jasikowskiej z Rady Klimatycznej UJ w Environmental Conservation: Pitfalls for the sustainability of forest transitions: evidence from Southeast Asia

Nowy artykuł Doroty Matuszko z Rady Klimatycznej UJ w International Journal of Climatology: Relations between selected elements of climate and an increase in soil moisture deficit in the warm half‐year in East‐Central Europe between 1971 and 2020

Nowy artykuł Doroty Matuszko z Rady Klimatycznej UJ w International Journal of Climatology: Relations between selected elements of climate and an increase in soil moisture deficit in the warm half‐year in East‐Central Europe between 1971 and 2020

Spotkanie wyznaczające kierunki wdrażania Strategii Klimatycznej 12.06.2024

Spotkanie wyznaczające kierunki wdrażania Strategii Klimatycznej 12.06.2024