Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekomendacja w sprawie przetargu na materiały promocyjne

Kraków, 2 lutego 2023

Rekomendacja w sprawie przetargu na materiały promocyjne

JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel
Kanclerz UJ
mgr Monika Harpula


Szanowny Panie Rektorze, Szanowna Pani Kanclerz,

w związku z planowanym przez Uniwersytet ogłoszeniem przetargu na zakup materiałów
biurowych (projekt w załączniku) oraz powołując się na stanowisko wyrażone w trakcie
ostatniego spotkania z delegatkami i delegatami Rady Klimatycznej, w myśl którego do
realizacji działań niebudzących wątpliwości i mogących być sprawnie wdrożonych już teraz,
nie trzeba będzie czekać do oficjalnego zatwierdzenia dokumentu Strategii,
rekomendujemy:

  • ponowne rozważenie całej strategii promocyjnej tak, by maksymalizować efekty promocji, jednocześnie mogąc stanowić potwierdzenie poważnego traktowania przez Uniwersytet kwestii odpowiedzialności społecznej i świadomości ekologicznej;
  • wykonanie audytu zapasów magazynowych – zgromadzonych i nieużytych dotychczas gadżetów promocyjnych – i rozważenie, czy nowe gadżety są w ogóle konieczne;
  • znaczne ograniczenie przedmiotów plastikowych w ofercie materiałów promocyjnych UJ;
  • uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia warunków środowiskowych, np. zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską kryteriami Zielonych Zamówień Publicznych, a także wprowadzenie wymogu, aby brak szkodliwości dla klimatu i środowiska, lokalność wyrobów oraz spełnienie wymagań fair trade były odpowiednio udokumentowane.

Z wyrazami szacunku,

Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pliki do pobrania
pdf
Rekomendacja w sprawie przetargu na materiały promocyjne