Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Rada Klimatyczna UJ na Tygodniu Jakości Kształcenia: Cykl Klimatyczny – 6 spotkań

Zapraszamy w środę 23 marca 2022! Więcej informacji poniżej.

Najpierw należy zarejestrować swoje konto na stronie tjk.uj.edu.pl, a następnie już na wybrane wydarzenia z cyklu. Zapisać może się każda osoba, również spoza UJ

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Legenda, grupy docelowe: S - studentki i studenci, D - doktorantki i doktoranci, SŁ - słuchaczki i słuchacze studiów podyplomowych, PA - pracowniczki i pracownicy akademiccy, PAD - pracowniczki i pracownicy administracji

Więcej informacji na stronie organizatora: https://tjk.uj.edu.pl/program/sroda

 

10:00-11:00 Różne twarze kryzysu klimatyczno-ekologicznego

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat warunki na naszej planecie szybko się zmieniały. Gwałtowny przyrost populacji ludzkiej, wykorzystywanie gigantycznych przestrzeni do produkcji żywności, wytwarzanie i uwalnianie do środowiska dużych ilości szkodliwych związków chemicznych i materiałów, takich jak plastiki, szybko rosnące zapotrzebowanie na energię pozyskiwanej przede wszystkim z paliw kopalnych, wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i związane z tym zmiany klimatyczne, niszczenie i degradacja naturalnych ekosystemów i kryzys bioróżnorodności – to tylko niektóre aspekty naszej rzeczywistości. W trakcie tego wykładu otwierającego sesję Rady Klimatycznej UJ, dotyczącą różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego, spróbuję je w przystępny sposób przybliżyć.

Prowadzący:  dr hab. Piotr Łukasik (Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku, Rada Klimatyczna UJ)

Termin: 23 marca (środa), godz. 10:00-11:00

Miejsce: MS Teams

Forma: wykład

Język: polski

Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA 

Limit osób: 300

11:00-12:00 Zagrożenia plastikiem jednorazowego użytku dla środowiska i zdrowia

W trakcie tych interaktywnych warsztatów zapoznamy się z problemem plastików jednorazowych: ich zastosowaniami i znaczeniem we współczesnym społeczeństwie oraz problemami związanymi z ich wielkoskalową produkcją i użytkowaniem. Warsztaty odbędą się w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ dotyczącej różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku, Rada Klimatyczna UJ)

Termin: 23 marca (środa), godz. 11:00-12:00 

Miejsce: MS Teams

Forma: warsztat/szkolenie

Język: polski

Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA, PAD

Limit osób: 300

12:00-13:00 Dlaczego to, co jemy przyczynia się do globalnego ocieplenia i wymierania gatunków

W trakcie wykładu i następującej po nim dyskusji zapoznamy się z systemami produkcji żywności, ich wpływem na środowisko i klimat oraz perspektywami na przyszłość. Zajęcia w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ dotyczącej różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Uprzemysłowienie wytwarzania żywności doprowadziło do tego, że rolnictwo jest odpowiedzialne między innymi za 34% emisji gazów cieplarnianych oraz 80% wylesiania. W trakcie wykładu wyjaśnię główne problemy związane z rolnictwem przemysłowym oraz przedstawię już istniejące, dobrze opracowane alternatywy. Porozmawiamy też o tym, co każda osoba, czy też nasz Uniwersytet, może zrobić, by na naszych talerzach była zdrowa żywność, wytworzona z poszanowaniem praw człowieka oraz z troską o przyrodę. Zajęcia w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ dotyczącej różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Prowadzący: dr hab. Paulina Kramarz (Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku, Rada Klimatyczna UJ)

Termin: 23 marca (środa), godz. 12:00-13:00 

Miejsce: MS Teams

Forma: wykład

Język: polski

Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA, PAD

Limit osób: 300

13:00-14:00 Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk

Podczas tego wydarzenia w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ przedstawiona zostanie książka "Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk" pod redakcją Kasi Jasikowskiej (Instytut Socjologii UJ) i Michała Pałasza (Instytut Kultury UJ), która ukaże się  na wiosnę w wolnym dostępie. Zaprezentowane zostaną główne myśli 22 artykułów dotyczących różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego autorstwa ekspertów rozmaitych dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, wśród których wielu związanych z jest z Uniwersytetem Jagiellońskim i Radą Klimatyczną UJ.

Prowadzący: dr Michał Pałasz (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Kultury, Katedra Kultury Współczesnej, Rada Klimatyczna UJ) 

Termin: 23 marca (środa), godz. 13:00-14.00

Miejsce: MS Teams

Forma: prezentacja

Język: polski

Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA, PAD

Limit osób: 300

14:00-15:00 Komunikacja ekologiczna w kształceniu o kryzysie klimatyczno-ekologicznym

Podczas tych warsztatów zapoznamy się z problemem komunikacji w kształceniu o kryzysie klimatyczno-ekologicznym – sposobami, jakością, treścią i efektywnością przekazu. Zajęcia w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ dotyczącej różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Prowadzący: mgr Aleksandra Krawczyk (Wydział Biologii, Rada Klimatyczna UJ)

Termin: 23 marca (środa), godz. 14:00-15:00 

Miejsce: MS Teams

Forma: warsztat/szkolenie

Język: polski

Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA, PAD

Limit osób: 300

15:00-17:00 Aktywna nadzieja w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego

Podczas tego krótkiego warsztatu porozmawiamy o emocjach, które nam towarzyszą w kontekście kryzysu klimatycznego. Zastanowimy się też nad tym, czy coś możemy robić, aby nie tracić nadziei w kontekście tej sytuacji. Warsztaty w ramach sesji Rady Klimatycznej UJ dotyczącej różnych aspektów kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Prowadzący: dr Joanna Grzymała-Moszczyńska (Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii, Rada Klimatyczna UJ)

Termin: 23 marca (środa), godz. 15:00-17:00  

Miejsce: MS Teams

Forma: warsztat/szkolenie

Język: polski

Grupa docelowa: S, D, SŁ, PA, PAD

Limit osób: 30

Recommended
MIRI - Una Europa - nowy program międzynarodowej wymiany studenckiej w zakresie sustainability

MIRI - Una Europa - nowy program międzynarodowej wymiany studenckiej w zakresie sustainability

Invitation to GEN Expo – Ecovillage Sustainable Technology Exposition

Invitation to GEN Expo – Ecovillage Sustainable Technology Exposition

[UJ Kanclerz] Segregacja odpadów komunalnych na terenie nieruchomości UJ

[UJ Kanclerz] Segregacja odpadów komunalnych na terenie nieruchomości UJ

Zebranie #20 - protokół

Zebranie #20 - protokół