Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Seminaria naukowe z okazji Światowego Dnia Meteorologii i Światowego Dnia Wody

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział w Krakowie zapraszają 23 marca 2022 r. o godzinie 10:30.

 

Seminarium naukowe z okazji Światowego Dnia Meteorologii 2022: „Wczesne ostrzeganie i wczesne działanie”. Informacje hydrometeorologiczne i klimatyczne w celu zmniejszenia ryzyka klęsk żywiołowych. 

Seminarium z okacji Światowego Dnia Wody 2022: „Wody gruntowe”. Uczynić widocznym to co niewidzialne.

Wystąpienia okolicznościowe:

  • Anita Bokwa (Dyrektor IGiGP UJ) 
  • Danuta Limanówka (Przew. Oddziału PTGeof. Kraków) 

Referaty 

  • Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul, Paweł Krzaklewski, „Rola informacji hydrometeorologicznej w zarządzaniu zasobami środowiska - wyniki projektu CLIMVIS” 
  • Magdalena Skonieczna, Monika Bryła, Mateusz Żelazny, Tomasz Walczykiewicz, „Ostrzeżenia impaktowe w służbie hydrologiczno-meteorologicznej”

Seminarium odbędzie się dnia 23 marca 2022 r. o godzinie 10:30 na platformie MS Teams.  

Link do spotkania >>> 

Recommended
MIRI - Una Europa - nowy program międzynarodowej wymiany studenckiej w zakresie sustainability

MIRI - Una Europa - nowy program międzynarodowej wymiany studenckiej w zakresie sustainability

Invitation to GEN Expo – Ecovillage Sustainable Technology Exposition

Invitation to GEN Expo – Ecovillage Sustainable Technology Exposition

[UJ Kanclerz] Segregacja odpadów komunalnych na terenie nieruchomości UJ

[UJ Kanclerz] Segregacja odpadów komunalnych na terenie nieruchomości UJ

Zebranie #20 - protokół

Zebranie #20 - protokół