Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

29.11.22 17:00 aula ASP w Krakowie: Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki? Klimat, żywność, sprawiedliwość, sztuka. Międzyuczelniana debata ekspercka z udziałem osób z Rady Klimatycznej UJ oraz pokaz filmu „Nature is my homeland”

 

Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki?

[wydarzenie na Facebooku>>>]

Klimat, żywność, sprawiedliwość, sztuka. Międzyuczelniana debata ekspercka oraz pokaz filmu „Nature is my homeland”

---------------------------------------------

Ciastkiem w Mona Lisę, maj 2022, „Think of the Earth” https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-61635822

Pomidorówką w Słoneczniki, październik 2022, „What is worth more? Art or life?” https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-63254878

Purée w Moneta, październik 2022, „Does it take mashed potatoes on a painting to make you listen?” https://www.theguardian.com/.../climate-activists-mashed...

Przyklejenie się do Constable’a (lipiec 2022, „When there is no water, what use is art?”) i Dziewczyny z perłą (październik 2022, „How do you feel when you see something beautiful and priceless apparently being destroyed before your eyes?”)

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-62038615
https://www.theguardian.com/.../girl-with-a-pearl-earring...

Ciemnym płynem w Klimta (listopad 2022, “We have known about the problem for 50 years – we must finally act, otherwise the planet will be broken”) https://www.theguardian.com/.../climate-activists-throw...

---------------------------------------------

Dlaczego aktywiści_stki klimatyczni_e to robią? I co ma sztuka wspólnego z kryzysem klimatyczno-ekologicznym? Dostrzegając istotne związki i okazję do ich przedyskutowania, a także wartość wspólnych działań na rzecz klimatu i bioróżnorodności, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i osoby z Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zapraszają na otwarte i bezpłatne transdyscyplinarne spotkanie składające się z wystąpień eksperckich, debaty i projekcji filmu.

---------------------------------------------
wtorek 29.11.2022 17:00-20:00
aula Akademii Sztuk Pięknych, plac Jana Matejki 13, Kraków
---------------------------------------------

Program:

17-17:05 Wprowadzenie
17:10-17:25 Zmiany klimatu Krakowa w aspekcie globalnego ocieplenia, Dorota Matuszko
17:25-17:40 Głód dobrego życia (za Carolyn Steel), Paulina Kramarz
17:40-17:55 Pragnienie klimatycznej sprawiedliwości, Katarzyna Jasikowska
17:55-18:10 Projektowanie na koniec świata, Monika Wojtaszek-Dziadusz
18:10-18:25 O projekcie „Nature is my homeland”, Marta Bożyk
18:25-19:25 Debata „Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki?”: Dorota Matuszko, Paulina Kramarz, Katarzyna Jasikowska, Monika Wojtaszek-Dziadusz, Marta Bożyk, Patryk Szaj, Michał Pałasz, prowadzenie: Jagoda Mytych
19:25-20:30 Projekcja filmu “Nature is my homeland” https://www.filmweb.pl/.../Nature+Is+My+Homeland-2021-873109

---------------------------------------------

Zmiany klimatu Krakowa w aspekcie globalnego ocieplenia

dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ, klimatolożka z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, członkini Rady Klimatycznej UJ

Moje wystąpienie będzie głosem ekspertki klimatolożki. Pokażę konkretne dane pomiarowe z Krakowa od 1900 do 2020 roku. Przedstawię jak zmieniała się średnia roczna temperatura powietrza, liczba dni gorących i upalnych oraz nocy gorących. Powiem dlaczego brakuje wody, ale jest coraz więcej burz i innych zjawisk ekstremalnych. Wyjaśnię przyczyny współczesnych zmian klimatu i podam kilka propozycji „poprawy” klimatu w mieście.

---------------------------------------------

Głód dobrego życia (za Carolyn Steel)

dr. hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, biolożka z Instytutu Nauk o Środowisku, członkini Rady Klimatycznej UJ, współtwórczyni portalu Nauka dla przyrody https://naukadlaprzyrody.pl

Cytowana już w tytule Carolyn Steel, filozofka żywności, zwykła powtarzać „kto kontroluje żywność, ten ma władzę”. Trudno się z tym nie zgodzić: bez żywności tak po prostu nie jesteśmy w stanie żyć, stąd jej ograniczanie może być bronią, czy też właśnie mechanizmem władzy. Dlatego też obecnie żywność stała się jednym z wielu towarów, żywe organizmy, roślinne i zwierzęce, są bezwzględnie wykorzystywane, stały się jedynie przedmiotami, a w ślad za nimi i my, zarówno konsumujące, jak i wytwarzające żywność osoby. Wytwarzanie żywności jest przede wszystkim procesem technologicznym, oderwanym od przyrody, którą przecież i my, i to co spożywamy jesteśmy. Szczególnie jest to widoczne na Globalnej Północy, ale plaga śmieciowej żywności dotyka coraz bardziej i Południa. Co bardzo niepokojące jako żywność przyszłości proponuje się technologie wytwarzania kolejnych papek, rodem z dystopii - mięso in vitro, białko roślinne, mielone owady czy też białka tworzone w procesie fermentacji. Jedzenie ma być tylko zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych, bez przyjemności, bez współdzielenia procesów jego wytwarzania, przygotowywania posiłków. Dlaczego na to pozwalamy i czy jest od tego ucieczka?

---------------------------------------------

Pragnienie klimatycznej sprawiedliwości

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ, socjolożka z Instytutu Socjologii UJ, związana z klimatUJ, koordynatorka Rady Klimatycznej UJ, członkini prezydium Rady Klimatycznej przy United Nations Global Compact Network Poland, współredaktorka książki „Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk” https://za512.uj.edu.pl

Zainspirowana jednym artykułem ze strony 15. The New York Times International Edition z 12-13 listopada 2022 pt.: „Climate reparations aren't charity…”, chcę w tym pocztówkowym wystąpieniu pokazać, że reparacje klimatyczne to nie jałmużna, ale kwestia sprawiedliwości. Czy inwestycje bogatych państw w ubezpieczenia i systemy szybkiego ostrzegania w krajach globalnego Południa to jest to czego tam najbardziej potrzebują ludzie? Postkolonialny świat kryzysu klimatycznego to świat niesprawiedliwości - uprzywilejowani emitują coraz więcej gazów cieplarnianych i podgrzewają planetę, a nieuprzywilejowane ponoszą i będą ponosiły najbardziej dramatyczne konsekwencje. Czas na zmianę reguł gry!

---------------------------------------------

Projektowanie na koniec świata

dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz, pełnomocnik Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ds. działań proekologicznych, kierowniczka Pracowni Projektowania Opakowań i Typografii Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, zajmuje się projektowaniem książek, plakatów, opakowań oraz identyfikacji wizualnych dla firm, instytucji kultury oraz jednostek naukowych. Od wielu lat działa na rzecz poprawy jakości powietrza współpracując z Krakowskim Alarmem Smogowym oraz Polskim Alarmem Smogowym. W działaniach dydaktycznych podejmuje tematykę związaną z szeroko pojętą ekologią i ograniczeniem wpływu człowieka na środowisko w kontekście projektowania wzornictwa i roli projektanta we współczesnym świecie – w wystąpieniu ilustrowanym przykładami opowie o edukacji artystycznej w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

---------------------------------------------

O projekcie Nature is my homeland

dr Marta Bożyk, artystka z Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, koordynatorka projektu „Nature is my Homeland” finansowanego z grantu 2018-2020 NAWA o numerze umowy: PPI/APM/2018/1/00006/U/001 https://natureismyhomeland.asp.krakow.pl/o-projekcie/

Nature is my Homeland – działania twórcze (rysunek, instalacja, grafika, działanie intermedialne) skupione na pojęciu praojczyzny jaką jest natura, w oparciu o antropologię kultury, historię sztuki, nauki przyrodnicze.

Artyści i naukowcy podczas warsztatów, spotkań, wykładów analizowali modele obcowania człowieka z przyrodą i ich odbicie w sztuce. Istotną rolę odegrało poszukiwanie analogii pomiędzy historycznym i współczesnym rozumieniem natury w kulturze polskiej, serbskiej, niemieckiej i amerykańskiej. Twórcy zastanawiali się nad ważnymi współcześnie pytaniami:

Czy natura jest ponadnarodowa i czy mapy etniczne pokrywają się z biotopami?
Czy rośliny są polityczne?
Czy można nakreślić inspirujące paralele pomiędzy procesami zachodzącymi w świecie roślin i w społeczeństwie?
Czym jest migracja i kolonizacja żywych organizmów w kontekście rozbudowy miast?
Czy przyroda przygląda się historii obojętnie?
Czym staje się imaginarium naszej kultury w kontekście schematyzacji postrzegania przyrody?
Czy sztuka może uratować Ziemię?

Projekt obejmował organizację międzynarodowych: WARSZTATÓW/SEMINARIÓW przy udziale specjalistów, artystów, pedagogów i studentów ASP i trzech zagranicznych uczelni; WYSTAW, SYMPOZJUM angażującego uczestników z Polski, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i innych krajów oraz PUBLIKACJĘ monografii. W ramach projektu wyprodukowaliśmy również film we współpracy z Krakow Film Klaster.

---------------------------------------------

dr Patryk Szaj, literaturoznawca z Katedry Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autor książki „Pamiętnik z końca świata (jaki znamy)”, redaktor prowadzący serii wydawniczej Humanistyka Środowiskowa (Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu)

dr Michał Pałasz, badacz zarządzania w antropocenie z Instytutu Kultury UJ, członek Rady Klimatycznej UJ, współredaktor książki „Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk” https://za512.uj.edu.pl; organizator spotkania

Jagoda Mytych, doktorantka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, badaczka procesów komunikacji klimatycznej, dziennikarka

Wydarzenie pod patronatem prorektora ASP ds. studenckich i kształcenia, dr hab. Roberta Sowy.

Recommended
Raport: Studenci wobec zmian klimatu

Raport: Studenci wobec zmian klimatu

WARSAW COMMUNIQUÉ ON CLIMATE CHANGE IN EUROPE

WARSAW COMMUNIQUÉ ON CLIMATE CHANGE IN EUROPE

Zebranie #16 - protokół

Zebranie #16 - protokół

Zebranie #15 - protokół

Zebranie #15 - protokół