Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aspekty klimatyczno-ekologiczne w "Strategii Rozwoju UJ do 2030 r."

CEL V: sprawne zarządzanie procesami organizacyjnymi, finansowymi i inwestycyjnymi

(...)

4. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrona środowiska naturalnego w działalności i polityce inwestycyjnej Uniwersytetu — Uniwersytet będzie się przyczyniał do sprostania globalnemu wyzwaniu, jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochrona środowiska naturalnego

Działania:

1. powołanie Rady Klimatycznej UJ i opracowanie Strategii klimatycznej Uniwersytetu,

2. podejmowanie badań i prac eksperckich związanych z ochroną klimatu i środowiska,

3. wsparcie aktywności edukacyjnej w dziedzinie ochrony klimatu i środowiska skierowa‐ nej do wewnątrz i na zewnątrz Uniwersytetu,

4. prowadzenie polityki zakupów i gospodarowania zasobami w sposób przyjazny środowisku naturalnemu i ochronie klimatu,

5. realizacja działań inwestycyjnych przy zachowaniu możliwie największej różnorodności biologicznej, ograniczeniu wycinki drzew na terenach należących do uczelni oraz zapewnieniu jak największej efektywności energetycznej obiektów,

6. ograniczenie emisyjności infrastruktury Uniwersytetu poprzez budowę systemów wspomagania zasilania obiektów energią z alternatywnych źródeł (fotowoltaika), modernizację systemów zarządzania automatycznym sterowaniem budynków (BMS), zwiększenie zakresu zasilania z tak zwanej energii miejskiej, a także analiza możliwości osiągnięcia zerowego poziomu emisji dla budynków uczelni,

7. tworzenie parków kieszonkowych na terenie Uczelni,

8. tworzenie rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu transportowi na terenie uczelni: planowanie ścieżek rowerowych, stacje serwisowe dla rowerów, zadaszenia, ładowarki do samochodów elektrycznych, ponadto zarządzanie parkingami, w tym wjazdem na parkingi, w celu optymalizacji zajmowanych miejsc.

Zob. s. 18 – Strategia Rozwoju UJ do 2030 r. >>>

Recommended
Raport: Studenci wobec zmian klimatu

Raport: Studenci wobec zmian klimatu

WARSAW COMMUNIQUÉ ON CLIMATE CHANGE IN EUROPE

WARSAW COMMUNIQUÉ ON CLIMATE CHANGE IN EUROPE

Owady - jeść czy nie jeść, czyli walka o nasze talerze [artykuł]

Owady - jeść czy nie jeść, czyli walka o nasze talerze [artykuł]

[Podcast] Kierunek Europa, Marta Zwolińska: "Czy uniwersytety to dobre miejsce dla aktywizmu klimatycznego? Prof. Katarzyna Jasikowska", 9.03.2023

[Podcast] Kierunek Europa, Marta Zwolińska: "Czy uniwersytety to dobre miejsce dla aktywizmu klimatycznego? Prof. Katarzyna Jasikowska", 9.03.2023