Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Koordynatorki_rzy grupy roboczej "Strategia klimatyczna"
Agnieszka Kowalczyk, Magdalena Miśkowiec i Michał Pałasz

Web Content Display Web Content Display

Spotkanie #4 grupy roboczej "Strategia klimatyczna" 22.11.2021 – notka

22 listopada 2021 r. odbyło się wirtualnie czwarte spotkanie grupy roboczej "Strategia klimatyczna".

W jego ramach podjęto próbę zredagowania na potrzeby strategii klimatycznej UJ trzech z podpunktów propozycji klimatUJ:

7. Przeprowadzenie audytu energetycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii, wyeliminowania wszelkich form jej marnowania oraz do czerpania jej z możliwie jak najmniej emisyjnych źródeł.
 
8. Stworzenie zasad dobrej współpracy, których będą musiały przestrzegać podmioty zewnętrzne - np. firmy remontowe i porządkowe, zewnętrzne_i współorganizatorki_rzy konferencji, dostawczynie_cy itd. - świadczące usługi na terenie Uniwersytetu lub obsługujące go w inny sposób. Aby zachować integralność działań i deklaracji, koniecznym jest stworzenie zasad, które zysk ekologiczny przedkładają nad ekonomiczny - to ważne np. w przypadku rozstrzygania przetargów czy wyłaniania usługodawczyń_ców, gdzie bezwzględnym priorytetem powinno być zachowanie wymogów klimatyczno-ekologicznych. Uniwersytet jest na tyle dużym i poważnym partnerem, że może wpływać na swoje_ich współpracowniczki_ków. Sam będąc dobrym, może innych wspierać w stawaniu się lepszymi.
 
9. Zmniejszenie śladu węglowego Uniwersytetu związanego z transportem i podróżami poprzez promowanie transportu zbiorowego, rowerów, kolei, zarówno pracownic_ków, jak i studentek_ów. Stosownym akcjom tematycznym powinny towarzyszyć konkretne działania, przede wszystkim tworzenie odpowiedniej infrastruktury i wsparcie finansowe dla korzystających z nisko emisyjnych środków transportu studentek_tów i pracownic_ków. Zamiast latać na konferencję, często można pojechać na nią pociągiem, ale wymaga to np. przyznania pracownicy_kowi dłuższego urlopu naukowego lub preferencyjnego systemu dotowania niskoemisyjnych środków przemieszczania się. Rolą administracji powinno być wypracowanie skutecznego i roztropnego systemu zachęt, uwzględniającego zarówno ekonomię, względy środowiskowe, jak i komfort podróżujących. Postulujemy również ograniczenie spotkań, które wymagają korzystania ze środków transportu, i wszędzie, gdzie to możliwe, zastąpienie ich telekonferencjami.
Download files
pdf
Notatka robocza "Strategia klimatyczna #4" 22.11.2021