Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Klimatyczna UJ

JU Climate Council

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadchodzące zebrania Rady Klimatycznej UJ [2023]
3 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 16 czerwca

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

29.11.22 17:00 aula ASP w Krakowie: Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki? Klimat, żywność, sprawiedliwość, sztuka. Międzyuczelniana debata ekspercka z udziałem osób z Rady Klimatycznej UJ oraz pokaz filmu „Nature is my homeland”

 

Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki?

[wydarzenie na Facebooku>>>]

Klimat, żywność, sprawiedliwość, sztuka. Międzyuczelniana debata ekspercka oraz pokaz filmu „Nature is my homeland”

---------------------------------------------

Ciastkiem w Mona Lisę, maj 2022, „Think of the Earth” https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-61635822

Pomidorówką w Słoneczniki, październik 2022, „What is worth more? Art or life?” https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-63254878

Purée w Moneta, październik 2022, „Does it take mashed potatoes on a painting to make you listen?” https://www.theguardian.com/.../climate-activists-mashed...

Przyklejenie się do Constable’a (lipiec 2022, „When there is no water, what use is art?”) i Dziewczyny z perłą (październik 2022, „How do you feel when you see something beautiful and priceless apparently being destroyed before your eyes?”)

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-62038615
https://www.theguardian.com/.../girl-with-a-pearl-earring...

Ciemnym płynem w Klimta (listopad 2022, “We have known about the problem for 50 years – we must finally act, otherwise the planet will be broken”) https://www.theguardian.com/.../climate-activists-throw...

---------------------------------------------

Dlaczego aktywiści_stki klimatyczni_e to robią? I co ma sztuka wspólnego z kryzysem klimatyczno-ekologicznym? Dostrzegając istotne związki i okazję do ich przedyskutowania, a także wartość wspólnych działań na rzecz klimatu i bioróżnorodności, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i osoby z Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zapraszają na otwarte i bezpłatne transdyscyplinarne spotkanie składające się z wystąpień eksperckich, debaty i projekcji filmu.

---------------------------------------------
wtorek 29.11.2022 17:00-20:00
aula Akademii Sztuk Pięknych, plac Jana Matejki 13, Kraków
---------------------------------------------

Program:

17-17:05 Wprowadzenie
17:10-17:25 Zmiany klimatu Krakowa w aspekcie globalnego ocieplenia, Dorota Matuszko
17:25-17:40 Głód dobrego życia (za Carolyn Steel), Paulina Kramarz
17:40-17:55 Pragnienie klimatycznej sprawiedliwości, Katarzyna Jasikowska
17:55-18:10 Projektowanie na koniec świata, Monika Wojtaszek-Dziadusz
18:10-18:25 O projekcie „Nature is my homeland”, Marta Bożyk
18:25-19:25 Debata „Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki?”: Dorota Matuszko, Paulina Kramarz, Katarzyna Jasikowska, Monika Wojtaszek-Dziadusz, Marta Bożyk, Patryk Szaj, Michał Pałasz, prowadzenie: Jagoda Mytych
19:25-20:30 Projekcja filmu “Nature is my homeland” https://www.filmweb.pl/.../Nature+Is+My+Homeland-2021-873109

---------------------------------------------

Zmiany klimatu Krakowa w aspekcie globalnego ocieplenia

dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ, klimatolożka z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, członkini Rady Klimatycznej UJ

Moje wystąpienie będzie głosem ekspertki klimatolożki. Pokażę konkretne dane pomiarowe z Krakowa od 1900 do 2020 roku. Przedstawię jak zmieniała się średnia roczna temperatura powietrza, liczba dni gorących i upalnych oraz nocy gorących. Powiem dlaczego brakuje wody, ale jest coraz więcej burz i innych zjawisk ekstremalnych. Wyjaśnię przyczyny współczesnych zmian klimatu i podam kilka propozycji „poprawy” klimatu w mieście.

---------------------------------------------

Głód dobrego życia (za Carolyn Steel)

dr. hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, biolożka z Instytutu Nauk o Środowisku, członkini Rady Klimatycznej UJ, współtwórczyni portalu Nauka dla przyrody https://naukadlaprzyrody.pl

Cytowana już w tytule Carolyn Steel, filozofka żywności, zwykła powtarzać „kto kontroluje żywność, ten ma władzę”. Trudno się z tym nie zgodzić: bez żywności tak po prostu nie jesteśmy w stanie żyć, stąd jej ograniczanie może być bronią, czy też właśnie mechanizmem władzy. Dlatego też obecnie żywność stała się jednym z wielu towarów, żywe organizmy, roślinne i zwierzęce, są bezwzględnie wykorzystywane, stały się jedynie przedmiotami, a w ślad za nimi i my, zarówno konsumujące, jak i wytwarzające żywność osoby. Wytwarzanie żywności jest przede wszystkim procesem technologicznym, oderwanym od przyrody, którą przecież i my, i to co spożywamy jesteśmy. Szczególnie jest to widoczne na Globalnej Północy, ale plaga śmieciowej żywności dotyka coraz bardziej i Południa. Co bardzo niepokojące jako żywność przyszłości proponuje się technologie wytwarzania kolejnych papek, rodem z dystopii - mięso in vitro, białko roślinne, mielone owady czy też białka tworzone w procesie fermentacji. Jedzenie ma być tylko zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych, bez przyjemności, bez współdzielenia procesów jego wytwarzania, przygotowywania posiłków. Dlaczego na to pozwalamy i czy jest od tego ucieczka?

---------------------------------------------

Pragnienie klimatycznej sprawiedliwości

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ, socjolożka z Instytutu Socjologii UJ, związana z klimatUJ, koordynatorka Rady Klimatycznej UJ, członkini prezydium Rady Klimatycznej przy United Nations Global Compact Network Poland, współredaktorka książki „Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk” https://za512.uj.edu.pl

Zainspirowana jednym artykułem ze strony 15. The New York Times International Edition z 12-13 listopada 2022 pt.: „Climate reparations aren't charity…”, chcę w tym pocztówkowym wystąpieniu pokazać, że reparacje klimatyczne to nie jałmużna, ale kwestia sprawiedliwości. Czy inwestycje bogatych państw w ubezpieczenia i systemy szybkiego ostrzegania w krajach globalnego Południa to jest to czego tam najbardziej potrzebują ludzie? Postkolonialny świat kryzysu klimatycznego to świat niesprawiedliwości - uprzywilejowani emitują coraz więcej gazów cieplarnianych i podgrzewają planetę, a nieuprzywilejowane ponoszą i będą ponosiły najbardziej dramatyczne konsekwencje. Czas na zmianę reguł gry!

---------------------------------------------

Projektowanie na koniec świata

dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz, pełnomocnik Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ds. działań proekologicznych, kierowniczka Pracowni Projektowania Opakowań i Typografii Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, zajmuje się projektowaniem książek, plakatów, opakowań oraz identyfikacji wizualnych dla firm, instytucji kultury oraz jednostek naukowych. Od wielu lat działa na rzecz poprawy jakości powietrza współpracując z Krakowskim Alarmem Smogowym oraz Polskim Alarmem Smogowym. W działaniach dydaktycznych podejmuje tematykę związaną z szeroko pojętą ekologią i ograniczeniem wpływu człowieka na środowisko w kontekście projektowania wzornictwa i roli projektanta we współczesnym świecie – w wystąpieniu ilustrowanym przykładami opowie o edukacji artystycznej w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

---------------------------------------------

O projekcie Nature is my homeland

dr Marta Bożyk, artystka z Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, koordynatorka projektu „Nature is my Homeland” finansowanego z grantu 2018-2020 NAWA o numerze umowy: PPI/APM/2018/1/00006/U/001 https://natureismyhomeland.asp.krakow.pl/o-projekcie/

Nature is my Homeland – działania twórcze (rysunek, instalacja, grafika, działanie intermedialne) skupione na pojęciu praojczyzny jaką jest natura, w oparciu o antropologię kultury, historię sztuki, nauki przyrodnicze.

Artyści i naukowcy podczas warsztatów, spotkań, wykładów analizowali modele obcowania człowieka z przyrodą i ich odbicie w sztuce. Istotną rolę odegrało poszukiwanie analogii pomiędzy historycznym i współczesnym rozumieniem natury w kulturze polskiej, serbskiej, niemieckiej i amerykańskiej. Twórcy zastanawiali się nad ważnymi współcześnie pytaniami:

Czy natura jest ponadnarodowa i czy mapy etniczne pokrywają się z biotopami?
Czy rośliny są polityczne?
Czy można nakreślić inspirujące paralele pomiędzy procesami zachodzącymi w świecie roślin i w społeczeństwie?
Czym jest migracja i kolonizacja żywych organizmów w kontekście rozbudowy miast?
Czy przyroda przygląda się historii obojętnie?
Czym staje się imaginarium naszej kultury w kontekście schematyzacji postrzegania przyrody?
Czy sztuka może uratować Ziemię?

Projekt obejmował organizację międzynarodowych: WARSZTATÓW/SEMINARIÓW przy udziale specjalistów, artystów, pedagogów i studentów ASP i trzech zagranicznych uczelni; WYSTAW, SYMPOZJUM angażującego uczestników z Polski, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i innych krajów oraz PUBLIKACJĘ monografii. W ramach projektu wyprodukowaliśmy również film we współpracy z Krakow Film Klaster.

---------------------------------------------

dr Patryk Szaj, literaturoznawca z Katedry Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autor książki „Pamiętnik z końca świata (jaki znamy)”, redaktor prowadzący serii wydawniczej Humanistyka Środowiskowa (Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu)

dr Michał Pałasz, badacz zarządzania w antropocenie z Instytutu Kultury UJ, członek Rady Klimatycznej UJ, współredaktor książki „Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk” https://za512.uj.edu.pl; organizator spotkania

Jagoda Mytych, doktorantka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, badaczka procesów komunikacji klimatycznej, dziennikarka

Wydarzenie pod patronatem prorektora ASP ds. studenckich i kształcenia, dr hab. Roberta Sowy.

Polecamy również
Notatka ze spotkania władz UJ z Radą Klimatyczną UJ w dniu 26.01.2023 (11:00-12:15)
Notatka ze spotkania władz UJ z Radą Klimatyczną UJ w dniu 26.01.2023 (11:00-12:15)
Przyroda w czasach kryzysu. Jak angażować mieszkańców do działania na rzecz lokalnej przyrody? [spotkanie 23.01.2023, 18:00, Spółdzielnia Ogniwo, Kraków]
Przyroda w czasach kryzysu. Jak angażować mieszkańców do działania na rzecz lokalnej przyrody? [spotkanie 23.01.2023, 18:00, Spółdzielnia Ogniwo, Kraków]
Seminarium „Zielona Chemia w UJ CM” 18 stycznia 2023 r.
Seminarium „Zielona Chemia w UJ CM” 18 stycznia 2023 r.
Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki? Relacja z międzyuczelnianej debaty eksperckiej – Jagoda Mytych (UJ)
Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki? Relacja z międzyuczelnianej debaty eksperckiej – Jagoda Mytych (UJ)