Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs "Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk" [4 ECTS, ZintegrUJ]

Termin: środy, 11:30. Pierwsze spotkanie na żywo, w sali P1.1 Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny Gronostajowa 7, kolejne wykłady online, na platformie MS Teams. Kurs w USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=zin.mk-1.35&callback=g_5fdb2c27

Celem kursu jest zapoznanie jak najszerszego grona osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim z przyczynami oraz możliwymi rozwiązaniami najpoważniejszego kryzysu z jakim mierzy się obecnie ludzkość – kryzysem klimatyczno-ekologicznym. Kurs jest skierowany do wszystkich kierunków prowadzonych na Uniwersytecie oraz prowadzony przez osoby z kilku Wydziałów, reprezentujące nauki przyrodnicze, ścisłe, humanistyczne i społeczne – bo kryzys klimatyczno-ekologiczny również wynika praktycznie z każdej aktywności społeczności ludzkiej. Jednocześnie, jego zatrzymanie, by nie przerodził się w katastrofę oraz adaptacje do zmian, które już zaszły, są możliwe jedynie poprzez wieloaspektowe działania – w tym choćby na poziomie przyrodniczym, ekonomicznym, ale i społecznym.

Plan zajęć

05.10 spotkanie na żywo, w sali P1.1 Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny Gronostajowa 7

Kolejne spotkania online, MS Teams

Blok: Przyrodniczy

12.10 „Co powinniście wiedzieć o zmianach klimatu?” Dorota Matuszko (Wydział Geografii i Geologii UJ)  

19.10 "Kryzys bioróżnorodności" Joanna Kajzer-Bonk, Piotr Łukasik (Wydział Biologii)

26.10 „Żywność – jak ją wytwarzać, by nakarmić świat i uratować Ziemię” Paulina Kramarz (Wydział Biologii)

Blok: Emisje i energia

09.11 „Nic w przyrodzie nie ginie. Emisje antropogeniczne a klimatu – ewolucja świadomości ekologicznej na przykładzie czteroetylku ołowiu, freonów i CO2” Marcin Broniatowski (Wydział Chemii)

16.11 „Alternatywne źródła energii” Krzysztof Kruczała (Wydział Chemii)

Blok: Ekonomia i zarządzanie

23.11 „Gospodarka vs klimat. Ekonomiczne źródła katastrofy klimatycznej” Maciej Grodzicki (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

30.11 „Zarządzanie w dobie katastrofy klimatyczno-ekologicznej” Michał Pałasz (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Blok: Aspekty psychologiczne

07.12 „Klimat, dezinformacja, rozum” Mateusz Klinowski (Wydział Prawa i Administracji)

14.12 „Psychologia aktywizmu klimatycznego” Joanna Grzymała-Moszczyńska (Wydział Filozoficzny)

21.12 „Żałoba klimatyczna i inne eko-emocje” Weronika Kawałak (Wydział Filozoficzny)

04.01 „Dobra wspólne, tragedia dóbr wspólnych, instytucje, negocjacje klimatyczne” Joanna Tusznio (Wydział Biologii)

Blok: Propozycje rozwiązań

11.01 „Uniwersytety w antropocenie” Katarzyna Jasikowska (Wydział Filozoficzny)

18.01 „Hakowanie Antropocenu” Małgorzata Sugiera (Wydział Polonistyki)

25.01 Podsumowanie

Dodatkowy opis:

Kurs składa się z pięciu bloków: na początek osoby studiujące zapoznają się z najnowszą wiedzą naukową na temat zmian klimatycznych spowodowanych przez rosnące stężenie gazów cieplarnianych, które to powodują wzrost średniej temperatury na Ziemi oraz nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, powodzie, huragany. Ponieważ druga składowa kryzysu to zmiany na poziomie biosfery Ziemi, w trakcie kursu zostaną przedstawione dane na temat masowego wymierania gatunków, jego przyczyn oraz związku tych procesów ze wzrostem średniej temperatury na naszej Planecie. Wyjaśnione zostaną wzajemne powiązanie pomiędzy zmianami klimatycznymi i spadkiem bioróżnorodności. Kolejnymi omawianymi problemami będą przyczyny kryzysu związane z gospodarką i ekonomią oraz w jaki sposób ludzkość powinna zmienić korzystanie z zasobów naturalnych Ziemi oraz przebudować swoje społeczności tak, by zmniejszyć nierówności ekonomiczne w skali globalnej i lokalnej. Bez zmniejszenia nierówności ekonomicznych i naprawy społeczeństw w kierunku zwiększenia wspólnotowości wprowadzanie zmian niezbędnych do zatrzymania i adaptacji do kryzysu jest praktycznie niemożliwe – co będzie również omawiane w trakcie kursu. Następnym tematem poruszonym w trakcie kursu będą dotyczyły problemów wynikających ze zderzeniem się z niełatwą wiedzą, jaką są już obserwowane, ale i przewidywane skutki kryzysu na poziomie zdrowia psychicznego, zarówno jednostek, jak i społeczności. Ponieważ przez dziesiątki lat przeważająca część problemów powodujących kryzys była albo pomijana czy też błędnie przedstawiana, osoby studiujące będą mogły się zapoznać z metodami krytycznego podejścia do informacji i dezinformacji. Będą też mogły się nauczyć, jak, pomimo powagi sytuacji, działać, z troską zarówno o własne, jak i społeczne zdrowie psychiczne, tak by zmiana świata była możliwa. Ostatni z przewidzianych bloków w kursie, przedstawi i podsumuje omawiane wcześniej rozwiązania konieczne do zatrzymania i adaptacji do kryzysu, również na poziomie Akademii oraz naszego Uniwersytetu.

Kurs jest organizowany w ramach projektu ZintegrUJ (https://zintegruj.uj.edu.pl/)

Polecamy również
MIRI - Una Europa - nowy program międzynarodowej wymiany studenckiej w zakresie sustainability

MIRI - Una Europa - nowy program międzynarodowej wymiany studenckiej w zakresie sustainability

Invitation to GEN Expo – Ecovillage Sustainable Technology Exposition

Invitation to GEN Expo – Ecovillage Sustainable Technology Exposition

[UJ Kanclerz] Segregacja odpadów komunalnych na terenie nieruchomości UJ

[UJ Kanclerz] Segregacja odpadów komunalnych na terenie nieruchomości UJ

Zebranie #20 - protokół

Zebranie #20 - protokół