Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Notatka ze spotkania władz UJ z Radą Klimatyczną UJ w dniu 26.01.2023 (11:00-12:15)

W spotkaniu uczestniczyli: Przedstawiciele władz UJ

  • JMR UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
  • Prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak
  • Kanclerz UJ mgr Monika Harpula (członkini honorowa RK UJ)

Przedstawiciele Rady Klimatycznej UJ

  • prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
  • dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ (koordynatorka RK UJ) dr Mateusz Klinowski
  • mgr Agnieszka Kowalczyk (sporządzenie notatki)
  • dr hab. Krzysztof Kruczała, prof. UJ
  • dr Michał Pałasz

Katarzyna Jasikowska podziękowała władzom UJ za zorganizowanie wstępnych konsultacji roboczej wersji dokumentu Strategii klimatyczno-ekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku z dziekanami wydziałów, a także poprosiła o możliwość skonsultowania tego dokumentu z całą społecznością akademicką. Rada Klimatyczna UJ przygotowuje ankietę internetową, która posłuży za narzędzie w procesie tych dalszych konsultacji, a także będzie mieć wymiar edukacyjny. Władze wyraziły zgodę na mailowe rozesłanie gotowej ankiety poprzez system uniwersytecki i umieszczenie informacji na stronach internetowych w domenie UJ. Po zebraniu, opracowaniu i przeanalizowaniu odpowiedzi z ankiet, Rada Klimatyczna UJ dokona stosownych zmian w dokumencie roboczym Strategii (w tym zmian językowych), a następnie przekaże poprawioną wersję dokumentu władzom UJ. Tak przygotowana Strategia klimatyczno-ekologiczna dla Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 zostanie ostatecznie przyjęta uchwałą Senatu. Podczas spotkania pojawiły się dwie wstępne propozycje daty oficjalnego ogłoszenia Strategii: Święto UJ (12.05.2023) lub początek roku akademickiego 2023/2024 (01.10.2023). Rektor podkreślił, że do realizacji działań niebudzących wątpliwości i mogących być sprawnie wdrożonych już teraz, nie trzeba będzie czekać do oficjalnego zatwierdzenia dokumentu Strategii.

Finalna treść Strategii ma pokazać, jaka struktura organizacyjna będzie potrzebna do skutecznego wykonywania zadań wynikających ze Strategii, a także jak powinien wyglądać proces sprawozdawczy z działań wdrożeniowych. Władze UJ podkreśliły, że chcą skutecznych rozwiązań, a Strategia klimatyczno-ekologiczna ma pokazać w jakim kierunku ma podążać nasza uczelnia. Proces konsultacyjny natomiast da władzom informacje, co dla społeczności jest priorytetowe i jakimi zagadnieniami należy zająć się w pierwszej kolejności.

Pliki do pobrania
pdf
Pobierz treść – Notatka ze spotkania władz UJ z Radą Klimatyczną UJ w dniu 26.01.2023 (11:00-12:15)
Polecamy również
Zebranie #20 - protokół

Zebranie #20 - protokół

Zebranie #19 - protokół

Zebranie #19 - protokół

Zebranie #18 - protokół

Zebranie #18 - protokół

Zebranie #18 – agenda

Zebranie #18 – agenda