Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Koordynatorka Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koordynatorka Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny

USOS

ORCID

Zastępczyni Koordynatorki Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zastępczyni Koordynatorki Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktorantka, Wydział Matematyki i Informatyki - matematyka

USOS

ORCID

Koordynator projektu The Future University Lab

Koordynator projektu The Future University Lab

Kierownik Zakładu Kultury Amerykańskiej, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

USOS

ORCID

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Geologii

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Geologii

USOS

ORCID

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

USOS

ORCID

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

USOS

ORCID

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

USOS

ORCID

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii

USOS

ORCID

Wydział Chemii

USOS

ORCID

Wydział Chemii

USOS

ORCID

Wydział Chemii

USOS

ORCID

Katedra Performatyki, Wydział Polonistyki

USOS

ORCID

Wydział Biologii

Wydział Biologii

USOS

ORCID

Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, przedstawicielka Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim

Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, przedstawicielka Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim

USOS

ORCID

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, przedstawiciel Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, przedstawiciel Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim

USOS

ORCID

Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny

USOS

ORCID

Instytut Spraw Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

USOS

ORCID

dr Michał Pałasz

Katedra Kultury Współczesnej, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

USOS

ORCID

Katedra Fizjologii, Wydział Lekarski

USOS

ORCID

Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, Wydział Prawa i Administracji

Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, Wydział Prawa i Administracji

USOS

ORCID

Kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej

Kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

Studentka socjologii

Studentka socjologii

Studentka zarządzania kulturą współczesną

Student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

USOS

ORCID

Doktorantka w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Doktorantka w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej

USOS

ORCID

Instytut Studiów Informacyjnych

Instytut Studiów Informacyjnych

USOS

ORCID

Studentka na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, doktorantka w Instytucie Nauk o Środowisku

Studentka na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, doktorantka w Instytucie Nauk o Środowisku

USOS

Kanclerz UJ, członkini honorowa

Władze UJ

pełniąca funkcję Rzecznika Praw i Wartości Akademickich, członkini honorowa

Zakład Problemów Ludnościowych, Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny

USOS

ORCID