Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynatorki_rzy grupy roboczej "POP-EDU"
Marta Shaw i Marcin Broniatowski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ruszamy z kursem "Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk" w ramach programu ZintegrUJ

W ramach programu ZintegrUJ w obu semestrach roku akademickiego 2022/23 odbywał się będzie z inicjatywy Rady Klimatycznej UJ kurs "Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk" (forma online, środy 11:30-13:00). Kurs jest otwarty dla wszystkich studentek_ów UJ 4 ostatnich semestrów studiów pierwszego bądź drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Mile widziane_i będą też wolne_i słuchaczki_e.

Celem kursu jest zapoznanie jak najszerszego grona osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim z przyczynami oraz możliwymi rozwiązaniami najpoważniejszego kryzysu z jakim mierzy się obecnie ludzkość – kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Kurs jest prowadzony przez osoby z kilku Wydziałów, reprezentujące nauki przyrodnicze, ścisłe, humanistyczne i społeczne – jako że kryzys klimatyczno-ekologiczny również ma przyczyny w wielu, często w nieoczywisty osób powiązanych aktywnościach ludzkich. Jednocześnie jego zatrzymanie, by nie przerodził się w katastrofę oraz adaptacja do zmian, które już zaszły, są możliwe jedynie poprzez wieloaspektowe działania – na poziomie przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i innych.

Kurs składa się z 5 bloków.

  1. Na początek osoby studiujące zapoznają się z najnowszą wiedzą naukową na temat zmian klimatycznych spowodowanych przez rosnące stężenie gazów cieplarnianych, które to powodują wzrost średniej temperatury na Ziemi oraz nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, powodzie, huragany. Ponieważ druga składowa kryzysu to zmiany na poziomie biosfery Ziemi, w trakcie kursu zostaną przedstawione dane na temat masowego wymierania gatunków, jego przyczyn oraz związku tych procesów ze wzrostem średniej temperatury na naszej Planecie. Wyjaśnione zostaną wzajemne powiązania pomiędzy zmianami klimatycznymi i spadkiem bioróżnorodności. Koordynatorka: Paulina Kramarz (Instytut Nauk o Środowisku), zaproszone_eni ekspertki_ci: Joanna Kajzer-Bonk (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych), Piotr Łukasik (Instytut Nauk o Środowisku), Dorota Matuszko (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej).
  2. Następnie przedstawione zostaną zagadnienia związane z emisjami gazów cieplarnianych oraz produkcją i konsumpcją energii, w tym wady, zalety oraz możliwości zastosowania tradycyjnych oraz alternatywnych źródeł energii. Koordynator: Krzysztof Kruczała (Wydział Chemii), zaproszony ekspert: Marcin Broniatowski (Wydział Chemii).
  3. Kolejnymi omawianymi problemami będą przyczyny kryzysu związane z gospodarką i ekonomią oraz w jaki sposób ludzkość powinna zmienić sposób korzystania z zasobów naturalnych Ziemi oraz przebudować swoje społeczności tak, by zmniejszyć nierówności ekonomiczne w skali globalnej i lokalnej. Bez zmniejszenia nierówności ekonomicznych i naprawy społeczeństw w kierunku zwiększenia wspólnotowości wprowadzanie zmian niezbędnych do zatrzymania i adaptacji do kryzysu jest praktycznie niemożliwe – co będzie również omawiane w trakcie kursu. Koordynator: Michał Pałasz (Instytut Kultury), zaproszony ekspert: Maciej Grodzicki (Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania).
  4. Następnym poruszanym tematem są problemy wynikające ze zderzenia się z niełatwą wiedzą nt. już obserwowanych, ale i przewidywanych skutków kryzysu na poziomie zdrowia psychicznego, zarówno jednostek, jak i społeczności. Ponieważ przez dziesiątki lat przeważająca część problemów powodujących kryzys była albo pomijana, albo też błędnie przedstawiana, osoby studiujące będą mogły się zapoznać z metodami krytycznego podejścia do informacji i dezinformacji. Będą też mogły się nauczyć, jak, pomimo powagi sytuacji, działać z troską zarówno o własne, jak i społeczne zdrowie fizyczne i psychiczne, tak by zmiana świata była możliwa. Koordynatorka: Joanna Grzymała-Moszczyńska (Instytut Psychologii), zaproszone_eni ekspertki_ci: Weronika Kałwak (Instytut Psychologii), Mateusz Klinowski (Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych).
  5. Ostatni z przewidzianych w kursie bloków, przedstawi i podsumuje omawiane wcześniej rozwiązania konieczne do zatrzymania i adaptacji do kryzysu, również na poziomie akademii oraz naszego Uniwersytetu. Koordynatorka: Joanna Tusznio (Instytytut Nauk o Środowisku), zaproszone ekspertki: Katarzyna Jasikowska (Instytut Socjologii), Małgorzata Sugiera (Wydział Polonistyki).
Polecamy również
Notatka z rektorskiej debaty klimatycznej UJ

Notatka z rektorskiej debaty klimatycznej UJ

Podziękowania zastępcy Burmistrza MiG Skawina ds. rozwoju dla dra Bartosza Lisowskiego z Rady Klimatycznej UJ

Podziękowania zastępcy Burmistrza MiG Skawina ds. rozwoju dla dra Bartosza Lisowskiego z Rady Klimatycznej UJ

Rejestracja na przedmioty o kryzysie klimatyczno-ekologicznym sem. II 22/23

Rejestracja na przedmioty o kryzysie klimatyczno-ekologicznym sem. II 22/23

Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki? Relacja z międzyuczelnianej debaty eksperckiej – Jagoda Mytych (UJ)

Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki? Relacja z międzyuczelnianej debaty eksperckiej – Jagoda Mytych (UJ)