Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynator grupy roboczej "Przyroda i infrastruktura"
Krzysztof Kruczała

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie #1 grupy roboczej "Przyroda i infrastruktura" 26.10.2021 – notka

Spotkanie odbyło się we wtorek 26 października na Wydziale Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala C1-08.

We wtorek 26.10.2021 odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Przyroda i infrastruktura (P&I).

Na spotkaniu byli obecni Marcin Molenda, Marcin Broniatowski i Krzysztof Kruczała,
natomiast Joanna Kajzer Bonk zaproponowała (mailowo) temat, którym
należałoby się zająć.


Grupa P&I uważa, że do agendy RK należałoby wprowadzić 3 zagadnienia:

 1. zlikwidowanie zagrożeń kolizji ptaków z powierzchniami szklanym,
 2. zwiększenie udziału „zielonej energii” w bilansie energetycznym Uniwersytetu (i osiągnięcie neutralności w ciągu kilku lat).
 3. poprawa infrastruktury rowerowej.

W każdym z wymienionych punktów w pierwszej kolejności należałoby przeprowadzić inwentaryzację/ocenę aktualnego stanu rzeczy, a dopiero później zaproponować rozwiązanie.


Ad. 1.

 • Gdzie występują zagrożenia kolizji ptaków z powierzchniami szklanymi?
 • Dyskusja nad możliwymi rozwiązaniami.

Ad. 2.

 • Audyt (informacja od Kanclerki) dotychczasowej infrastruktury instalacji fotowoltaicznych + pozyskanie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 • Inwentaryzacja powierzchni, w których byłaby możliwość instalacji ogniw fotowoltaicznych.
 • Analiza relacji mocy zainstalowanej (wg. możliwości z punktu poprzedniego) do zapotrzebowania obiektu (kwestia bilansowania i ewentualnego magazynowania energii).
 • Identyfikacja możliwych źródeł/programów umożliwiających dofinansowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych.
 • Instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych (samochodów, skuterów, hulajnóg, rowerów) zasilanych „zieloną energią” tzn. pochodzącą z ogniw/zakupioną od dostawcy z zielonym certyfikatem.

Ad. 3.

 • Ustalenie, gdzie brakuje „parkingów” rowerowych.
 • Zaproponowanie ujednoliconych dla całego UJ stojaków rowerowych, a gdzie możliwe budowa/adaptacja zamkniętych pomieszczeń na rowery.
 • Usuwanie barier (np. skrócenie szlabanów, aby można było przejechać rowerem)

Jesteśmy otwarci na inne pomysły jak i na dyskusję nad zaproponowanymi zagadnieniami.