Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynatorki_rzy grupy roboczej "Strategia klimatyczna"
Agnieszka Kowalczyk, Magdalena Miśkowiec i Michał Pałasz

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie #3 grupy roboczej "Strategia klimatyczna" 15.11.2021 – notka

15 listopada 2021 r. odbyło się wirtualnie trzecie spotkanie grupy roboczej "Strategia klimatyczna".

W jego ramach podjęto próbę zredagowania na potrzeby strategii klimatycznej UJ dwóch z podpunktów propozycji klimatUJ:

2. Wydanie stanowiska całej społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jego Rektora w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego oraz podejmowanie współpracy z innymi polskimi uczelniami, a także władzami samorządowymi i centralnymi związanej z realizacją konkretnych polityk klimatycznych.

W odniesieniu do tego punktu zgodziły_liśmy się co do konieczności obecności na początku strategii 2-3 zdań na temat pełnej świadomości UJ dotyczącej powagi sytuacji i deklaracji podjęcia wszelkich działań by na tę sytuację odpowiedzieć oraz 2-3 akapitów wstępu merytorycznego (preambuła). Język powinien być przystępny. Uzgodniliśmy też potrzebę wydzielenia z tego punku petycji klimatUJ zagadnień dotyczących współpracy z otoczeniem jako oddzielnego w strategii.

5. Włączenie do programów nauczania wszystkich kierunków studiów otwartych zajęć poświęconych trwającemu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu, tłumaczących ponadto politykę Uniwersytetu w tym zakresie i promujących aktywne uczestnictwo w walce o największy kapitał, jakim dysponują nasze Studentki i nasi Studenci: przyszłość. Zajęcia takie powinny być skierowane zarówno do studentek_ów, jak i do pracownic_ków Uniwersytetu, spośród których nie wszystkie_cy dysponują rzetelną, merytoryczną wiedzą dotyczącą kryzysu ekologicznego i klimatycznego.

W odniesieniu do tego punktu proponujemy by każdy wydział UJ obowiązkowo miał w ofercie kursy nt. kryzysu klimatyczno-ekologicznego dla wszystkich swych studentek_ów, dostosowane do specyfiki tego, w czego zakresie kształci. Ponadto ogólnouniwersytecki MOOC profesjonalnie wyprodukowany medialnie dostępny dla wszystkich (30h) oraz krótsze obowiązkowe szkolenia dla wszystkich pracownic_ków. Liczymy tu na wkład grupy roboczej POP-EDU.

Ponadto zaczęliśmy zbiorowe prace nad redakcją dokumentu zawierającego treść strategii klimatycznej UJ.

Pliki do pobrania
pdf
Notatka robocza "Strategia klimatyczna #3" 15.11.2021