Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Rada Klimatyczna UJ

JU Climate Council

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

-----------------------

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Nadchodzące zebrania Rady Klimatycznej UJ [2023]
w roku akademickim 2023/24!

Web Content Display Web Content Display

Jak UJ może stać się pierwszą neutralną klimatycznie uczelnią w Europie Środkowo-Wschodniej? Rozwój energetyki UJ – dr hab. inż. Michał Świętosławski

Podczas spotkania Rady Klimatycznej UJ 19.01.2024 r. dr hab. inż Michał Świętosławski z Wydziału Chemii przedstawił propozycję transformacji energetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego opartej o odnawialne źródła energii. Zdaniem badacza jest to nie tylko możliwe, ale również opłacalne i pilne. Pod tekstem zamieszczamy prezentację do pobrania, zaś poniżej przedstawiamy główne jej punkty.

Michał Świętosławski zaczyna od stwierdzenia, że wykorzystując komercyjnie dostępne technologie możliwe jest stworzenie systemu energetycznego opartego w pełni na odnawialnych źródłach energii. Następnie wylicza, że roczne zużycie prądu elektrycznego na UJ – 39 865,3 MWh (2021) – to 17 246 ton ekwiwalentu CO2, do którego zbilansowania potrzebne byłoby 8 322,7 ha lasu rosnącego przez rok (1/4 całej powierzchni Krakowa) lub 285 156 sadzonek drzew rosnących przez 10 lat, co jest praktycznie nieosiągalne, albo – 12-18 ha paneli fotowoltaicznych (w zależności od technologii).

Następnie wskazuje, że UJ i każda uczelnia są predestynowane do wykorzystania OZE z uwagi na m.in. profil zużycia energii (działanie w dzień, gdy świeci słońce), stabilność instytucjonalną, dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania, doświadczenie inwestycyjne (np. budowa kampusu UJ), rozmiar, powagę i siłę oddziaływania w regionie, zaplecze naukowe.

Zdaniem Michała Świętosławskiego zyski z tranformacji energetycznej UJ ku OZE będą:

  • finansowe: UJ wydaje min. 15 mln zł rocznie na energię elektryczną (dane z roku 2021, ceny energii w 2024 roku są dwukrotnie wyższe niż w 2021),
  • naukowe: audyt energetyczny, doświadczenia i dane zbierane w trakcie modernizacji systemu energetycznego UJ są cennymi danymi naukowymi, publikowalnymi w wysoko punktowanych czasopismach naukowych,
  • prestiżowe: wciąż możemy być pierwszym uniwersytetem w rejonie Europy środkowo-wschodniej, który osiągnie neutralność klimatyczną,
  • środowiskowe: 17 246 ton ekwiwalentu CO2 = 8 762,3 ton węgla 7 345 708 litrów benzyny 3 838 pojazdów spalinowych,
  • edukacyjne: wzór instytucjonalny oraz bezpośrednia prezentacja dobrych praktyk energetycznych.

Następnie badacz wymienia dostępne komercyjnie technologie możliwe do zastosowania oraz zauważa, że sprzyjające są obecnie także ustalenia ustawy o Prawie Energetycznym, które dają nowe możliwości tworzenia społeczności energetycznych (09.2023-08.2025) – w szczególności klastrów energii (osoby fizyczne, prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze, JST, przedsiębiorstwa).

Jako przykład zastosowania proponowanych rozwiązań naukowiec proponuje instalację fotowoltaiczną nad miejscami parkingowymi na III Kampusie UJ – 1,55 ha daje możliwość pozyskiwania ok. 4 GWh energii rocznie z systemu fotowoltaicznych wiat parkingowych. To jest ok. 15% zapotrzebowania III Kampusu UJ (10% całkowitego zapotrzebowania UJ).

Wylicza, że koszty inwestycji: 650 – 850 k€/MWp to ok. 3-4 mln zł/MWp, instalacja 15 500 m2 = 6 MWp = ok. 18-24 mln zł. Natomiast zyski z inwestycji: 4 GWh/rok = 1,5 – 3 mln zł/rok (wykorzystanie instalacji 30-35 lat, na podstawie danych z U.S Department of Energy). Całkowity zysk z inwestycji 12 – 87 mln zł (przy założeniu finansowania z kredytów inwestycyjnych). Ograniczenie emisji o 51 911 - 60 563 ton ekwiwalentu CO2.

Kończąc prezentację Michał Świętosławski zarekomendował powołanie nowej „komórki” UJ, której zadaniem będą:

  • prowadzenie ciągłego audytu energetycznego,
  • projektowanie i organizacja nowych systemów energetycznych,
  • centralizacja inwestycji energetycznych,
  • pozyskiwanie środków na te inwestycje,
  • wdrażanie systemów zarządzania zużyciem energii i jej oszczędności.

Kontakt do badacza: m.swietoslawski@uj.edu.pl

Opracował Michał Pałasz

Download files
pdf
Rozwój Energetyki UJ – Michał Świętosławski [pdf]
pptx
Rozwój Energetyki UJ – Michał Świętosławski [pptx]
Recommended
Polecamy nowy artykuł osób członkowskich Rady Klimatycznej UJ o wpływie języku dokumentów strategicznych na klimat: Pałasz M., Pieniążek M., Wydra J. (2024) Language Affects Climate. Foundations of Science

Polecamy nowy artykuł osób członkowskich Rady Klimatycznej UJ o wpływie języku dokumentów strategicznych na klimat: Pałasz M., Pieniążek M., Wydra J. (2024) Language Affects Climate. Foundations of Science

JU Community Garden is open!

JU Community Garden is open!

UJ ma strategię klimatyczno-ekologiczną!

UJ ma strategię klimatyczno-ekologiczną!

Notatka z rektorskiej debaty klimatycznej UJ

Notatka z rektorskiej debaty klimatycznej UJ